Peliteknologian kehittämishanke (PEKE)

Hankkeen tausta ja tarve

Koulutussisältöjen kehittämisen osalta hankkeen painopistealue on peliteknologiaan ja pelillisyyteen liittyvien osa-alueiden liittämisessä osaksi LapinAMKin tietotekniikan koulutusohjelman opetussisältöjä. Peliteknologia pyritään integroimaan sekä koulutusohjelman ammattiaineisiin, että yleisaineisiin kuten luonnontieteet (fysiikka ja matematiikka). Lisäksi oppimissisällöissä huomioidaan LapinAMKin oppimisnäkemys KOTA sekä tekniikan alan opetusta ohjaava CDIO-toimintamalli. Osaamisen kehittämisen osalta hankkeen painopistealue on tietotekniikan opetushenkilöstön osaamisen lisääminen peliteknologiaan liittyen. Tavoitteena on lisätä koulutuksien ja työpajojen kautta opetushenkilöstön ja TKI-henkilöstön osaamista, jotta LapinAMK pystyy tarjoamaan korkealaatuista peliteknologiakoulutusta sekä hyödyntämään osaamista myös TKI-toiminnassaan. Vapaa-ajan toiminnan tukemisen ja koulutusklusterin kehittämisen osalta painopistealue on jo käynnistyneen opiskelijoiden kerhotoiminnan tukeminen ja sellaisten prosessien suunnittelu ja käyttöönotto, joilla kerhotoimintaa saadaan edistämään opintoja. Lisäksi tehdään koulutusklusterin syntymiseen tähtääviä käynnistäviä toimia, joilla luodaan perusedellytykset vuodelle 2015 kaavaillulle peliklusterihankkeelle. Lisätietoja: Petri Hannula, projektipäällikkö Petri.hannula@lapinamk.fi, +358404853559