Pelillisyyden soveltaminen (PESO)

Osaamis- ja koulutustarpeiden selvityshanke

1.1. 2014 – 28. 2. 2015 Lapin yliopisto: Taiteiden tiedekunta

RAHOITTAJAT

  • Lapin Ely-keskus
  • Lapin yliopisto

TIIVISTELMÄ

Pelillisyys koskettaa nykyään yhä laajemmin ja monimuotoisemmin erilaisia toimialoja ja palveluja. Tässä hankkeessa selvitetään peliosaamisen ja pelillisyyden sovellusten hyödynnettävyyttä lappilaisessa korkeakoulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa monialaisesti. Hankkeen tuloksena syntyy:

  • selvitys alueellisen elinkeinoelämän tarpeista ja potentiaalista peliosaamisen hyödyntämiseen
  • esitys osaamis- ja koulutustarpeisiin vastaamisesta ja koulutuksen organisoinnista yliopiston sisällä ja/tai yhteistyössä muiden alueellisten organisaatioiden kanssa, sekä arvio henkilöstöresurssien tarpeista ja tarvittavan infrastruktuurin laadusta ja investointitarpeista sekä mielekkäästä ja kustannustehokkaasta sijoittelusta suhteessa muihin käytettävissä oleviin teknologiaympäristöihin ja palveluverkostoihin
  • kartoitus ja suuntaviivat tutkimus- ja kehittämistoiminnan potentiaalin hyödyntämisestä ja jatkohankkeista alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön näkökulmista.

HENKILÖKUNTA

Vastuullinen johtaja Timonen Eija, TaT, FL, professori, mediatiede Hankekoordinaattori Honka Tuomas, TaM Suunnittelija Tikkanen Heikki, TaM Hankesihteeri Minna Kangasvieri

OHJAUSRYHMÄ

Jäsenet Eija Timonen, professori, Lapin yliopisto Heidi Hoikkala, projektipäällikkö, Lapin ammattiopisto Hannu Kähkölä, koulutuspäällikkö, Lapin Amk Mika Leinonen, koulutuspäällikkö, AO Lappia Petri Hannula, codemiller, Snowmillcode Elsi Malkki, kehittämispäällikkö, Rovaniemen Kehitys Oy Asiantuntijajäsen Olli Lehtoniemi, ESR-asiantuntija, Lapin Ely-keskus