Peliteknologian oppimisympäristön kehittäminen - VIULU

Hankkeen tausta ja tarve

Tavoitteena on vastata peliteollisuuden koulutustarpeisiin uskottavalla ja mielekkäällä oppimisympäristöllä, joka integroituu tietotekniikan koulutusohjelman kurssitarjontaan. Tietotekniikan ko. ohjelmistotekniikan laboratorio, plab hyödyntää peliteknologiaa eri alan kehityshankkeissa ja vie alan osaamista muille perinteisimmille aloille. Hankkeella kehitetään plab:n toimintaa vastaamaan paremmin pelialan koulutuksen tarpeita. Investonnit tukevat koulutuksen ohella alueen TKI ja elinkeinotoimintaa. Hankkeella tuetaan opiskelijoiden vapaaehtoistoimintaa ja heidän valmiuksiaan perustaa uusia yrityksiä. Hanke tukee pelialan kokonaiskehitystä alueella. Pitkällä jänteellä pelialan koulutuksen kehittämisen hankkeiden tavoitteena on muodostaa pelikoulutusklusteri yhdessä Lapin yliopiston ja toisen asteen kanssa.

Hankkeen tuloksena on peliteknologiaa tukeva oppimisympäristö tarvittavine kalusteineen, laitteistoineen ja ohjelmistoineen. Tuloksena on ympäristö joka mahdollistaa pelien vaatiman ohelmistokehityksen ja grafiikan toteutuksen. Oppimisympräristöä tulee hyödyntämään Lapin Ammatikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja toisen asteen henkilöstö ja opiskelijat. Lisäksi oppimisympäristöä hyödyntää alueen yrityksten ja yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt. Laboratorion tiloja ja laitteita käytetään myös kerhotoiminnassa ja muussa pelialan vapaa-ajan toiminnassa. GameLab kerhotoiminta edessauttaa yritystoimintaa suunnittelevia henkilöitä perustamaan oman pelialan yrityksensä.

Lisätietoja:

Petri Hannula, projektipäällikkö

Petri.hannula@lapinamk.fi, +358404853559